Skip to main content

WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 8 DO 18

ZADZWOŃ: 500-531-515 ]

Czy na rehabilitację przysługuje L4?

Obraz wyróżniający wpis: Czy na rehabilitację przysługuje L4?

Rehabilitacja to proces leczenia, który w wielu sytuacjach jest niezbędny do powrotu bądź odzyskania części sprawności po doznanej kontuzji tudzież wypadku. Niekiedy ćwiczenia z terapeutą trwają bardzo długo, dlatego wiele osób zadaje sobie pytanie, czy na rehabilitację przysługuje L4. Kiedy się należy i przez jaki czas można przebywać na zwolnieniu lekarskim ze świadczeniem rehabilitacyjnym? Odpowiedź nie należy do oczywistych.

Czy pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia z pracy na potrzeby rehabilitacji?

Odbycie rehabilitacji jest niekiedy jedynym sposobem na powrót do dawnej sprawności, bądź możliwością odzyskania części utraconych umiejętności, doznanych podczas wypadku. Chorzy, którzy nie wykazują zdolności do pracy, stają przed pytaniem, czy na czas rekonwalescencji i niezbędnej rehabilitacji przysługuje im zwolnienie lekarskie.

15 maja 1996 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w którym dokładnie sprecyzowano kwestie zwolnień od pracy, odnoszące się stricte do sposobu usprawiedliwiania nieobecności w miejscu zatrudnienia, a także udzielania pracownikom zwolnień od czynionych obowiązków. Ustawa mówi, że pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia zwolnienia pracownikowi, a akt ten jest jedynie jego dobrą wolą. 

Kto ma uprawnienie do wydania zaświadczenia medycznego na czas terapii rehabilitacyjnej — lekarz czy rehabilitant?

Do wydania L4 z tytułu konieczności odbycia rehabilitacji upoważniony jest tylko lekarz. Fizjoterapeuta nie posiada takich uprawnień. Zwolnienie lekarskie ze świadczeniem rehabilitacyjnym nie przysługuje każdemu pacjentowi, który zakomunikuje taką chęć. Po zgłoszeniu się poszkodowanego do przychodni Narodowego Funduszu Zdrowia specjalista dokonuje szczegółowego wywiadu, a następnie badania, po których rozstrzyga, czy pacjentowi należy się zwolnienie z pracy. Jeżeli stan zdrowia pozwala choremu na dalsze wykonywanie obowiązków zawodowych, doktor nie musi wystawiać L4 na rehabilitację. 

Kiedy można dostać L4 na rehabilitację? Warunki i zasady

Celem każdego medyka jest jak najszybszy powrót podopiecznego do sprawności i zdrowia, dlatego, jeżeli jego stan oraz ograniczenia (np. ruchowe), wynikające z doznanego urazu uniemożliwiają zdolność do pracy, lekarz wystawia L4 na rehabilitację.  W innym przypadku, kiedy pacjent może bez przeszkód kontynuować wykonywanie obowiązków zawodowych, a po godzinach pracy uczestniczyć w ćwiczeniach i zabiegach terapeutycznych, najprawdopodobniej nie otrzyma zwolnienia lekarskiego. 

Rehabilitacja a L4 — ile można przebywać na zwolnieniu lekarskim ze świadczeniem rehabilitacyjnym?

Z zasiłku chorobowego można korzystać maksymalnie przez 182 dni w roku. Po ich upływie, w razie dalszej niezdolności do pracy, następuje konieczność ponownego udania się do przychodni Narodowego Funduszu Zdrowia i uzyskanie prawa do nadania świadczenia chorobowego. Maksymalny czas trwania zwolnienia dla pracownika trwa rok. Po upływie 12 miesięcy można natomiast starać się o otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego, które wydawane jest przez lekarza orzecznika ZUS. Posiadając je, zatrudniony nie musi obawiać się o utratę pracy, jednak tylko przez 3 miesiące. Kiedy wskazany czas minie, pracodawca ma pełne prawo do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, którego uzasadnieniem jest długa nieobecność w miejscu pracy. Nie oznacza to jednak, że musi z niego korzystać. 

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie finansowe

Podczas przebywania na L4 z tytułu rehabilitacji pracownikowi przysługuje prawo do pobierania wynagrodzenia. Zarobki nie prezentują się jednak tak samo, jak w przypadku wykonywania obowiązków zawodowych. Wysokość wynagrodzenia finansowego zależy od bezpośredniego powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Przykładowo, ubezpieczony pracownik, który otrzymał L4 na rehabilitację może dostawać 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez czas pierwszych 3 miesięcy. Następnie choremu przysługuje 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.